UTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER

Utskott & arbetsgrupper

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.

Ordinarie utskott:
Facklig-politiska utskottet 

Kyrkopolitiska utskottet 

Internationella utskottet 

Seniorutskottet 

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet 

Politikutvecklingsutskott:

Utskottet för klimat- och stadsutvecklingspolitik

Utskottet för kultur- och besökspolitik

Utskottet för hälso- och sjukvårdspolitik

Utskottet för social- och äldrepolitik

Utskottet för utbildnings- och arbetsmarknadspolitik

För mer information om politikutvecklingsutskotten klicka på länken

Övriga
Valberedning

Valkommittén

Organisatoriska valledningen

Kretsrådet

facebook Twitter Email