VÄLKOMSTTRÄFFAR FÖR NYA MEDLEMMAR

Träffa fler som blivit medlemmar i Socialdemokraterna och var med och påverka politiken! Vi bjuder nya medlemmar och sådana som funderar på att bli det till en träff för att prata lite politik, gå igenom hur vår organisation fungerar och säkerställa att du som ny eller blivande medlem får ett gott mottagande och känner dig välkommen! Vi pratar också om hur ditt engagemang kan tas tillvara på på rätt sätt. Vill du vara med och kampanja, skriva motioner och insändare eller vill du få utlopp för ditt politiska engagemang på annat sätt? för att få mer information klicka här

Om du har frågor, kontakta studieombudsman Carina Ring på carina.ring@socialdemokraterna.se eller 073 026 19 00.

facebook Twitter Email