OM OSS

Styrelse och funktionärer 2022

Ledamöter i SocialnämdSydväst och mandatperioden 2022-2023  längst ner i tabellen

Uppdrag StyrelsenNamnTel.nr
Ordförande Kampanjorganisatör
Sekreterare  
Kassör Webbredaktör
Studieorganisatör  
Medlemsansvarig Kampanjorganisatör   
Ledamot 1:a Maj Ansvarig
Ledamot Folkteatern ombud  
Ledamot
Ledamot
 
Ombud  
Pensionärsombud   
Valberedningen
Sammankallande
Ledamot
Revisorer   
Sammankallande
Revisorer 
Revisorssuppleant
Socialnämnd Sydväst
2022-2023 Ersättare o ledamöter och från vår förening, övriga 
   
 Socialnämnd Sydväst
Ersättare Kontaktperson SDN

facebook Twitter Email