Ministrar på besök i Göteborg för att lyssna in hur vi bäst bekämpar brotten och dess orsaker SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 26 oktober 2020Under hösten har Göteborg skakats av gängkriminalitet. Skjutningar, vägspärrar och många andra händelser har skapat mycket otrygghet. Det är tydligt att samhället måste göra mer för att bekämpa brotten och dess orsaker. På…

Läs mer

Göteborgs medlemmar kräver en mer solidarisk värld SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 19 oktober 2020Nästa partikongress, 2021, ska kongressombuden besluta om ett internationellt program som ska ligga till grund för partiets internationella politik med riktning till 2030. Nu har partimedlemmar i Göteborg slagit sina kloka huvuden ihop och arbetat fram inspel som har skickats in till arbetsgruppen…

Läs mer

Älvsborgs amfibieregemente återinrättas – ”S i Göteborg har slagits för detta under lång tid” SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 12 oktober 2020 Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg ska återinrättas! Det fastslår regeringen idag. Regementet ska byggas upp under perioden 2021-2025. Uppgiften ska framförallt vara att ”skydda hamnen och förbindelserna västerut” enligt regeringen. Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i…

Läs mer

Låt Göteborgs EBO-undantag vara kvar! SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGonsdag 30 september 2020 Göteborg måste få chansen att hantera segregationsproblemen! Då måste stadens undantag från EBO-lagen vara kvar. EBO-lagen ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i landet med bibehållna bidrag – och väldigt många väljer att bosätta sig i storstädernas ytterstadsområden med trångboddhet och…

Läs mer

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen! SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 21 september 2020 Jobben är grunden för all politik vi socialdemokrater vill bedriva, vare sig det handlar om bättre sjukvård och äldreomsorg, fler poliser eller snabbare klimatomställning. Nu ska vi genomföra en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi för att jobba Sverige ur krisen. Hela…

Läs mer

Partikongressen i Göteborg uppskjuten SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 14 september 2020 Den nationella partikongressen i Göteborg flyttas fram ett halvår, från 12-16 maj till 3-7 november 2021. Det beslutet fattades av en enig partistyrelse under söndagskvällen. Bakgrunden är såklart det osäkra läget med anledning av Coronapandemin. Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Mattias Jonsson är nöjd med beslutet….

Läs mer

Jonas Attenius (S) om regeringens jättesatsning på välfärden SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 7 september 2020 Hej! Jonas Attenius här, gruppledare i kommunstyrelsen. Idag presenterade regeringen en rejäl satsning på välfärden, och jag tänkte säga några ord om vad det betyder för Göteborgs del. Vi socialdemokrater har länge sagt att det är dags att sätta välfärden först….

Läs mer

S-kvinnor i Göteborg stödjer frihetskampen i Belarus S-kvinnor Göteborg höll nyligen sitt årsmöte och antog i samband med det ett uttalande till stöd för frihetskampen i Belarus.”S-kvinnor i Göteborg stödjer helhjärtat det belarusiska folkets legitima krav på fria och rättvisa val. Det våld som brukas mot fredliga demonstranter och journalister är oacceptabelt och de som…

Läs mer

Sverige och svensk socialdemokrati står med det belarusiska folket i deras frihetskamp Det belarusiska folket kämpar just nu för frihet, demokrati och rätt till självständighet. I den kampen står Sverige och vi socialdemokrater vid deras sida. Våldet mot de fredliga demonstranterna måste upphöra nu. Efter valet i Belarus den 9 augusti, som varken var fritt…

Läs mer

Inför språkkrav i välfärden! SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 17 augusti 2020 De som byggt vårt land har rätt till en trygg omsorg på ålderns höst. Då måste all personal kunna tala god svenska. Detsamma gäller de som tar hand om våra barn på förskolan. Det är inte minst viktigt för att minska språkklyftan för de barn…

Läs mer
facebook Twitter Email