Arbetsgrupper och Utskott

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.

Ordinarie utskott

Facklig-politiska utskottet

Kyrkopolitiska utskottet

Internationella utskottet

Seniorutskottet

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Integrations- och segregationsutskottet

Valanalysgruppen

Valkommittén

Valberedningen

Organisatoriska valledningen

Kretsrådet

facebook Twitter Email