OM CORONA

Aktuell Coronainfo

Uppdaterad 2021-09-08

Göteborgs partidistrikt gör rekommendationer till medlemmar och partiorganisationen med anledning av corona-pandemin. Syftet är att alla ska hålla sig friska och förhindra smittspridning.

Rekommendationer till och med 28 september:
• Partidistriktets verksamhet hålls digitalt eller utomhus. Föreningar och kretsar uppmanas att göra samma sak och att undvika inomhusmöten.
• Partidistriktet erbjuder S-föreningar och kretsar verktyg och kunskap för att hålla digitala möten. Ett sådant verktyg är ”Zoom”. Här kan du läsa om hur du använder det.
• Partidistriktet avråder från uppsökande fysiskt kampanjarbete. Istället satsar vi bland annat på dörrknackning via telefon, att dela material i brevlådor och att hålla ”passiva torgmöten” – vi går inte fram till människor utan låter dem komma fram till oss istället.
• Vid ett torgmöte ska det finnas en ”Covid-ansvarig” som ser till att vi håller avstånd, att det finns handsprit tillgängligt, med mera.
• Om du känner dig förkyld – stanna hemma! Ta det säkra före det osäkra.
• Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommendationer från den 29 september:
• Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Ta det säkra för det osäkra!
• Visa respekt för dem som känner oro och vill hålla distans.
• Partidistriktet erbjuder S-föreningar och kretsar som önskar verktyg för digitala eller semi-fysiska möten.
• Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta partidistriktets expedition på 031-339 63 00 eller info.goteborg@socialdemokraterna.se.

facebook Twitter Email