Högerregeringens budget sviker Göteborg och Sverige

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtisdag 29 november 2022

När lågkonjunkturen slår mot världsekonomin och mot Sverige är det avgörande att slå vakt om välfärden. Kriser slår ofta hårt mot kommuner och regioner. Det kräver en ansvarsfull ekonomi.

Ansvaret vilar tungt på regeringen och Sverigedemokraterna. De har alla förutsättningar att bedriva en ansvarsfull politik för att ta Sverige genom de tuffa tiderna. Med en ansvarsfull finanspolitik lämnade vi Socialdemokrater efter oss urstarka statsfinanser. Men det vi fått från Sverigedemokraterna och regeringen är löftesbrott och en svag politik som inte löser de utmaningar Sverige…Läs mer

facebook Twitter Email