Maktskiftesförhandlingar inleds mellan S, V och MP i Göteborg

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGfredag 23 september 2022

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inleder förhandlingar med målet att bilda ett gemensamt styre i Göteborgs Stad, men håller samtidigt dörren öppen för exempelvis Centerpartiet.

Sedan valnatten har gruppledarna för de olika politiska partierna fört dialog kring hur valresultatet ska hanteras och hur Göteborg ska styras de kommande fyra åren. Enligt det preliminära valresultatet samlar S, V och MP tillsammans 40 av fullmäktiges 81 mandat, vilket innebär att man är mycket nära majoritet och tillsammans skulle utgöra den största budgetkoalitionen….Läs mer

facebook Twitter Email