Jonas Attenius om (s)uccévalet och vad som händer nu

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtisdag 13 september 2022

Socialdemokraterna i Göteborg växer kraftigt i alla tre valen och allra mest i valet till kommunfullmäktige. Rösterna är inte helt färdigräknade men i nuläget ser det ut som att Socialdemokraterna ökar med 6 procentenheter till 26,5%. Jonas Attenius, kandidat till kommunstyrelsens ordförande, om succévalet: ”Jag vill börja med att säga stort tack till alla medlemmar…Läs mer

facebook Twitter Email