Ingen ska behöva gå hem med nycklarna i näven

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtisdag 30 augusti 2022

Socialdemokraterna går till val på att pressa tillbaka det grova våldet. En typ av våld som allt för ofta glöms bort är våldet mot kvinnor. Sju av tio kvinnor i Göteborg tar omvägar på väg hem för att undvika otrygga platser. Ungefär varannan kvinna i Göteborg undviker att gå ut vissa tider på dygnet och…Läs mer

facebook Twitter Email