Socialdemokraterna i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 13 september 2021

De två socialdemokratiska partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet, som tillsammans omfattar Göteborg med kranskommuner, nominerar Magdalena Andersson att efterträda Stefan Löfven som partiordförande vid partikongressen 3-7 november. Detta efter att medlemmarna fått säga sitt. Nomineringen har ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten. ”Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser…Läs mer

facebook Twitter Email