Påverka vår politik – delta i politikutvecklingen!

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtorsdag 26 augusti 2021Nu börjar arbetet att ta fram ett lokalpolitiskt program för att vinna valet 2022 och återigen göra Göteborg mer jämlikt! Under hösten bjuds både medlemmar och medborgare in i politikutvecklingen för att arbeta fram nya politiska förslag att gå till val på 2022.

Under hösten kommer de fyra politikutvecklingsutskotten turnera runt i Göteborg digitalt. Detta för att diskutera nya förslag och idéer med medlemmar samt medborgare. Varje del av staden har ett möte med respektive utskott för att med ett lokalt perspektiv politikutveckla om de politikområden som kommun- och regionpolitiken råder över. Alla idéer, förslag och tankar dokumenteras…Läs mer

facebook Twitter Email