Förändringar på partidistriktets expedition

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtisdag 10 augusti 2021

Partidistriktets försteombudsman (chef för expeditionen och dess personal) Arvid Hedeborg är sjukskriven under en tid framöver. Under måndagen tog distriktsstyrelsen beslut om att utse Claes Wennberg till tillförordnad försteombudsman under Arvids frånvaro och att tilldela Eva Olofsson personalansvar. Alfred Johansson får ansvar för hantering av långsiktiga politiska sakfrågor. ”Under hösten ska vi bland annat genomföra…Läs mer

facebook Twitter Email