Tryggheten i Tynnered – vad tycker invånarna, vad säger politikerna?

Politiker och invånare är överens. För att Tynnered ska bli tryggare måste vi komma tillrätta med både brotten och brottens orsaker. På ett välbesökt digitalt möte som anordnades av Tynnereds S-förening pratade justitieminister Morgan Johansson och kommunalrådet Jonas Attenius om vad stat och kommun tillsammans kan göra för att öka tryggheten.

”Den socialdemokratiska utgångspunkten är alltid att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Aldrig bara det ena.” säger justitieminister Morgan Johansson.

En enkät som skickats ut till 5000 invånare i Tynnered visar att många här har samma syn. Man vill ha mer förebyggande åtgärder, som fritidsgårdar, aktiviteter och mötesplatser för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Man vill också stärka välfärden, inte minst skolan.

Kommunalrådet Jonas Attenius håller med: ”Vi socialdemokrater i Göteborg ville lägga 500 miljoner extra till grundskolan under 2021. Skolan är helt avgörande. Varenda unge vi kan få igenom skolan med godkända betyg och vidare ut i jobb med självförsörjning är den bästa vaccinationen mot det vi pratar om här.”

Det är framför allt kommunen som står för det förebyggande arbetet i form av skola, socialtjänst och fritidsverksamheter och staten som står för brottsbekämpning med hjälp av polis och rättsväsende och.

Jonas Attenius fortsätter: ”Kommunen kan stärka förutsättningarna för socialtjänsten. Vi kan öka samlokalisering av polis och socialtjänst, skapa trygghet med bättre belysning och få bort mörka buskage. Röja upp så vi inte får otrygga platser. Att ha fler ordningsvakter är också en modell som funkar – en avlastande modell tills vi får ut poliser i tjänst. Och då ska det vara utbildade ordningsvakter från Göteborgs stad.

En viktig hjälp för att minska brottsligheten är att ta hand om de som vill hoppa av den kriminella banan. Jonas Attenius: ”Vi socialdemokrater vill också sprida jobbet som socialtjänsten i nordost gör med avhopparverksamhet över hela Göteborg. Det är inte likvärdigt över hela stan nu.”

Enkäten visade också att många i Tynnered efterfrågar fler poliser och högre straff. Något som Morgan Johansson har jobbat hårt för som justitieminister. ”Vi har tusen fler frihetsberövade idag än för två år sedan.” säger han. Anledningen är dels straffskärpningar, till exempel för vapenbrott – ”Går du ut med ett vapen du inte har rätt till är risken att du inte kommer hem på två år, eftersom du numera häktas i väntan på rättegång.”

Ett annat skäl till att fler kriminella är borta från gator och torg är en storsatsning på polisen som kommer att få 10000 fler anställda mellan 2017 och 2024, både civilanställda och ”unga poliser med klipp i steget, som dessutom har en modern utbildning.”

Att kriminella sätts bakom lås och bom är viktigt menar justitieministern. Att bara satsa förebyggande och inte brottsbekämpande är inte ett alternativ. ”Då kommer de här personerna att vara kvar i miljön och sabotera allt förebyggande arbete och kommer också att utgöra förebilder för de unga som är på väg in i kriminaliteten.”

I trygghetsenkäten svarade en tredjedel att de känner låg trygghet i Tynnered idag. Med ett fortsatt starkt samarbete mellan stat och kommun, mellan brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete kommer förhoppningsvis den tredjedelen att minska. Tynnered ska vara ett tryggt hem för alla oss som bor här.

facebook Twitter Email