Vi tar ställning för en offensiv politik som sätter välfärden först!

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 19 april 2021

Socialdemokraterna i Göteborg sätter välfärden först. Under helgen höll Göteborgs socialdemokrater digital kongress med över 200 ombud för att besluta om politiska förslag att driva på den nationella partikongressen i höst. Bland besluten för en starkare välfärd finns: 1. Att tillföra mer resurser till vår gemensamma välfärd genom ett förändrat skattesystem med höjda kapitalskatter. 2….Läs mer

facebook Twitter Email