Socialdemokraterna levererar en halv miljard till välfärd och trygghet

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGfredag 12 mars 2021

Göteborg styrs som bekant av ett litet borgerligt minoritetsstyre. Sedan vi gick i fri opposition har vi använt varje mandat och varje tillfälle till att driva högerstyret framför oss och få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Idag kan jag stolt meddela att vi har fått igenom flera socialdemokratiska segrar.

Vid årsskiftet byttes stadsdelsnämnderna ut mot en nämnd för äldrefrågor, en för funktionshindersverksamhet och fyra socialnämnder. Nämnden för funktionsstöd och flera socialnämnder fick med högerstyrets budget en katastrofal start, med stora underskott. När så en ny skatteprognos kom nyligen, som visade 500 miljoner större skatteintäkter än tidigare väntat, tog vi tillfället i akt att förhandla med högerstyret så att pengarna läggs på det som är viktigt för oss socialdemokrater: välfärd och trygghet. Sent igår kväll nådde vi en uppgörelse, där vi fått igenom flera socialdemokratiska hjärtefrågor:

• Sommarlovskorten, som togs bort av högerstyret när de tillträdde, återinförs från och med i år. En fråga vi socialdemokrater, och även SSU, länge drivit. Nu kan alla unga ta sig runt i stan, oavsett storlek på föräldrarnas plånbok.
• Underskotten i socialtjänsten täpps till med totalt 255 miljoner. Därmed har vi räddat det brottsförebyggande arbetet, stödet för socialt utsatta individer och familjer samt säkrat att göteborgare med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till.
• 35 miljoner till förstärkt trygghetsarbete. Pengarna kommer bland annat gå till att förstärka det framgångsrika avhopparprogram vi socialdemokrater införde, till att förstärka den brottsförebyggande Trygg i-modellen samt till att kartlägga och bekämpa kriminella klaner och annan organiserad brottslighet.
• 20 miljoner till sommarjobb för unga. Unga har drabbats särskilt hårt av pandemin. När de får en dålig start på arbetslivet blir hela samhället förlorare. Vi står upp för rätten till arbete.
• 20 miljoner till näringslivsstöd. Business Region Göteborg, Göteborg & Co. och Citysamverkan ska använda pengarna till att på olika sätt stödja det lokala näringslivet, för att hjälpa människor vars jobb och företag hotas av pandemin.

Jag är stolt, glad och lättad över att vi lyckats leverera detta. Det hade inte varit möjligt utan alla partivänner som på olika sätt uppmärksammat problemen med otryggheten och i välfärden. Det ger oss kraft vid förhandlingsbordet. Vi har i dagsläget för få mandat för att vända Göteborgs utveckling i rätt riktning, men vi kommer använda varje röst vi fått för att sätta välfärden först – i handling, inte bara i ord!

Jonas Attenius (S)
Gruppledare i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email