Över 200 ombud samlades på helt digital kongress för att staka ut vägen framåt

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 23 november 2020

Förutsättningarna var minst sagt speciella när Socialdemokraterna i Göteborg i helgen höll sin årliga höstkongress. Kongressen var hela tiden planerad att hållas digitalt, men på grund av det allvarliga Coronaläget fick hela arrangemanget i sista stund ställas om till att ske hemifrån – utan att heller personal, styrelse eller mötespresidium träffades. Det hela förlöpte väl….Läs mer

facebook Twitter Email