Diskussionen om en ekonomi för demokrati har bara börjat!

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGfredag 6 november 2020Under hösten har partidistriktet arrangerat mötesserien ”Ekonomi för demokrati”. Ett initiativ som började med att en medlem fick en idé och skrev en motion till vår höstkongress 2019.

Förra året gick flera medlemmar ihop och skrev motioner om att samhällsekonomin behöver regleras mer för att bättre tjäna vanligt folk. Socialdemokraterna har alltid kämpat för att samhällsekonomin ska gynna alla och inte enbart ett fåtal. Men de senaste decennierna har ojämlikheten ökat medan ett fåtal dragit ifrån ekonomiskt. Motionärerna levererade en rad kloka förslag…Läs mer

facebook Twitter Email