Göteborgs medlemmar kräver en mer solidarisk värld

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGmåndag 19 oktober 2020Nästa partikongress, 2021, ska kongressombuden besluta om ett internationellt program som ska ligga till grund för partiets internationella politik med riktning till 2030. Nu har partimedlemmar i Göteborg slagit sina kloka huvuden ihop och arbetat fram inspel som har skickats in till arbetsgruppen via distriktsstyrelsen.

Socialdemokratin ska föra en internationell politik som grundar sig i de värderingar vi byggt vårt parti på. Vår utrikespolitik har våra värderingar som utgångspunkt, solidaritet, frihet och jämlikhet samtidigt som situationen i vår omvärld samt framtiden behöver svar. Folkrätten och mänskliga rättigheter har i alla tider varit ledstjärnor i socialdemokratisk utrikespolitik och ska fortsätta vara…Läs mer

facebook Twitter Email