Låt Göteborgs EBO-undantag vara kvar!

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGonsdag 30 september 2020

Göteborg måste få chansen att hantera segregationsproblemen! Då måste stadens undantag från EBO-lagen vara kvar. EBO-lagen ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i landet med bibehållna bidrag – och väldigt många väljer att bosätta sig i storstädernas ytterstadsområden med trångboddhet och social utsatthet som följd. Tidigare i år lyckades vi trots motstånd…Läs mer

facebook Twitter Email