Sjöfarten måste fortsätta värnas under och efter Corona pandemin

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtisdag 4 augusti 2020Sjöfarten spelar en central roll för Sveriges välstånd och handel, och står för närmare 70 procent av Sveriges utrikeshandel. För att vi ska ta oss ur krisen är det viktigt att sjöfarten fungerar. Regeringen har därför varit snabb med att bjuda in aktörerna inom sjöfarten för att få en bild av utmaningarna och hur vi kan mildra effekterna.

Tidigare i somras var jag på besök i Göteborgs hamn för att uppmärksamma 400 års-jubileet av hamnen och få höra hur coronapandemin har påverkat hamnens verksamhet. Det är för tidigt att få en helhetsbild av konsekvenserna redan nu, men det är uppenbart att ekonomin drabbats hårt och att arbetslösheten ökar. Det mänskliga lidandet är förstås…Läs mer

facebook Twitter Email