Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg och dess facklig-politiska utskott ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen

SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORGtorsdag 2 juli 2020

TILL DEN SOCIALDEMOKRATISKA PARTISTYRELSENS LEDAMÖTER Socialdemokraterna i Göteborg vill med denna skrivelse uppmärksamma den socialdemokratiska partistyrelsen på vårt krav i frågan om anställningstryggheten på arbetsmarknaden: De nuvarande förslagen till förändringar av Lagen om anställningstrygghet (LAS) får aldrig gå från utredning till proposition. Det åligger ett arbetareparti att upprätthålla maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter. LAS-utredningens förslag skulle…Läs mer

facebook Twitter Email