Arbetstagarnas trygghet ska inte försämras!

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, kommenterar den utredning om förändringar i arbetsrätten som presenterades under måndagen.

Idag presenterades den så kallade ”LAS-utredningen”. Jag kan snabbt konstatera att utredningens förslag innebär en tydlig maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel. För oss socialdemokrater är det helt centralt att förändringar i arbetsrätten inte rubbar den grundläggande balansen mellan parterna på arbetsmarknaden – vi kommer inte att medverka till att rubba denna balans. Det framgår också av Januariavtalet och för oss är det en nyckelformulering. Det är bra att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag tydligt markerat detta.

Det är ingen hemlighet att vi har helt olika syn på arbetsrätten mellan S, C och L. Men utan en kompromiss om arbetsrätten i Januariavtalet hade vi idag haft en moderatledd regering som ensidigt drivit på för stora försämringar för arbetstagarna. Det enda som står i vägen för en kraftfull attack mot arbetsrätten och anställningstryggheten idag är just Januariavtalet. Nu handlar det om att försvara arbetsrätten mot en tydlig högermajoritet i Sveriges riksdag.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen vilar på starka och ansvarstagande parter. Vår förhoppning är att fack och arbetsgivare tar sitt ansvar och kommer fram till en gemensam överenskommelse om arbetsrätten. Om parterna når en överenskommelse ska regeringen enligt Januariavtalet arbeta vidare med de förslagen istället för med utredningen.

Vi kommer alltid att stå på arbetstagarnas sida. Redan imorgon tisdag kommer Socialdemokraterna i Göteborg att ha ett första möte med de fackliga S-föreningarnas ordföranden och partidistriktets facklig-politiska utskott för att diskutera arbetsrätten och hur arbetstagarnas trygghet ska skyddas.

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

Senast uppdaterad: måndag 1 juni 2020

facebook Twitter Email